מרצים

הרב בנימין שחר

רב המדרשה

הרב פנחס גולדווסר

משגיח בישיבת אור ישראל

הרב יהודה יוספי

מגיד מישרים

הרב יגאל כהן

ראש בית המדרש יביע עומר

הרב יצחק יוסף

ראש כולל שערי ציון אלעד

הרב יצחק פנגר

מנהל רוחני ישיבת נזר התורה

הרב חיים דרשן

ראש המרכז התורני שחקים

הרב בועז שלום

ראש המדרשה התורנית בית אליהו

הרב אייל הלוי

הרב אייל הלוי

מרבני המדרשה

הרב בועז נתנאל

מרבני המדרשה

הרב חיים טבקה

מרבני המדרשה
ומחבר הספר "נפשנו בחיים"

הרב אברהם יצחק

מרבני המדרשה
ומחבר הספר "בכל ליבי דרשתיך"

הרב יוסף עשור

מרבני המדרשה