אלו הדברים

הרצון להוכיח את הזולת לא מבטיח שהתוכחה תביא את התוצאה המצופה... פרשת דברים

הרב הרב בנימין

בפרשת דברים משה רבנו מזכיר מקומות לא ברורים, כגון די זהב, תופל או לבן. רש"י מסביר ששמות המקומות הם תוכחה מוסוות של משה רבנו כנגד בני ישראל. וכך לשונו של רש"י : "לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז…" די זהב מרמז על עגל הזהב, לדוגמא. וכשהוא מזכיר את תופל ואת לבן הוא למעשה מוכיח "אותם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן…".

אבל מדוע משה טורח להסתיר את התוכחה שלו ולהגיד אותה רק ברמז? מדוע הוא איננו יכול לומר להם את האמת "ישירות" ?
התשובה לשאלה זו מפורשת בהמשך דברי רש"י הנ"ל: משה מסתיר את התוכחה "מפני כבודן של ישראל".
אפשר ללמוד מכאן עיקרון חשוב ביותר גם לחיינו החברתיים וגם לחיינו הפנימיים.
במישור הבין-אישי, הרצון להוכיח את הזולת לא מבטיח שהתוכחה תביא את התוצאה המצופה.

רש"י מלמד אותנו כי כל תוכחה הבוערת בתוכנו חייבת להצטנן במפגש עם כבודו של האדם השני. אם אני רוצה שדבריי יישאו פירות במציאות, אני חייב להשאיר את הדברים לפתח המודעות של האחר ולאפשר לו לעשות את הצעד קדימה הוא בעצמו. זה פירוש המילה "כבודו" – שהוא ירגיש שהוא השתפר בכוחותיו הוא. במילים אחרות, תוכחה עוקצנית וברורה מהווה סוג של פלישה לתוך החיים והמודעות של השני. כל פלישה נידונה לתגובת נגד, ומסתבר שהמוכח יצא להגנת הטריטוריה של אישיותו ומיד יתגונן: "מה פתאום, לא נכון  וכדו'."

לעומת זאת, תוכחה סמויה ומרומזת מעניקה כבוד ונותנת את המרחק הדרוש לצורך חשיבה מחדש שתוביל להתפתחות אישית ובעיקר משדרת לזולת שאכפת לי ממך ואיני מחפש את חסרונותיך.

הגרב"מ אזרחי שליטא כתב בברכת מרדכי-פרשת דברים "אם אינו יודע להוכיח ללא הכלמת פנים אל יוכיח אולי קרוב לומר כי אם בכל זאת יעבור ויוכיח תוך הכלמת פנים אין מצוות תוכחה בידו לא רק משום מצווה הבאה בעבירה אלא משום שפשוט אין זו תוכחה"

ולכן משה רבינו מוכיח את ישראל רק ברמז כי שמירה על כבודם של מקבלי הביקורת היא אשר מגדירה את הדברים הנאמרים כתוכחה ! 

אנו בימים שמתאבלים על חורבן בית המקדש שנחרב על שנאת חינם יש באפשרותינו לבנות אותו שוב איך?? על ידי אהבת חינם כבוד לזולת ובעיקר כבוד לשונה ממני כן… ככה נבנה אותו בואו ניקח זאת בידיים ונבנה באהבה את בית המקדש

בתפילה שנזכה עוד השנה לבניית בית מקדשינו ותפארתינו…

Although the majority of people have their

After all, a student's research is designed to provide answers to questions which they could have rather than necessarily to produce the subject appear interesting to https://www.affordable-papers.net/ other people.

thoughts on paper, the services will take a look over your ideas in the appropriate context, which will prevent any unnecessary confusion.

יש לכם שאלה?
כתבו לנו! 

מרכז פסגות תמיד בשבילך ! הרצאות, שאלות, לימוד והדרכה… בואו תתחבר למשפחה. לפרטים מלאו ונחזור:

איך אתם עם שידורים חיים?

גם בתקופה זו אנחנו משדרים לאפשר לכם גם מהבית להנות מהשיעורים המובחרים במרכז פסגות !